धर्मको नाममा लुटि’दैछ नेपालीहरु कं’गाल बन्दै छ सोझासाझा दाजुभाइहरु

January 9, 2021 by challengenepal च्यालेन्ज नेपाल, पौष 25,सनिबार वास्तविक धर्मको पहिचान के हो ?? धर्मको सिदान्त के हो ?? कुन कुरालाई धर्म मान्ने ?? धर्म केहो ?? के को आधारमा धर्म मान्ने ?? यही कुरालाई नबुझेर धेरै सोझासाझा नेपालीहरु अरुबाट लु’टिदैछ यो कुरा बेलैमा सचेत नभए नेपालको तिन करोड नेपाली सबै धर्मको नाममा लुटि’ने […]

Continue Reading

धर्मको नाममा लु’टिदैछ नेपालीहरु कं’गाल बन्दै छ सोझासाझा दाजुभाइहरु

च्यालेन्ज नेपाल, पौष 25,सनिबार वास्तविक धर्मको पहिचान के हो ?? धर्मको सिदान्त के हो ?? कुन कुरालाई धर्म मान्ने ?? धर्म केहो ?? के को आधारमा धर्म मान्ने ?? यही कुरालाई नबुझेर धेरै सोझासाझा नेपालीहरु अरुबाट लुटिदैछ यो कुरा बेलैमा सचेत नभए नेपालको तिन करोड नेपाली सबै धर्मको नाममा लुटिने छ | अब यहाँ बुझ्नु […]

Continue Reading