सपनाको फल के देखे राम्रो, के देखे नराम्रो

रातमा पहिलो प्रहर, दोस्रो प्रहर, तेस्रो प्रहर, र चौंथो प्रहर गरी ४ प्रहर हुन्छन् । जुन सपना रातको पहिलो प्रहरमा देखिन्छ, त्यो सपनाले एक वर्षमा फल दिने खालको हुन्छ । दोस्रो प्रहरको सपनाको फल आठ महिनामा प्राप्त हुन्छ । तेस्रो पहरमा देखिएको सपनाको फल एक महिनामा प्राप्त हुन्छ । चौंथो प्रहरमा देखिएको सपनामो फल पन्ध्र […]

Continue Reading