July 27, 2021

च्यालेन्ज नेपाल

नयाँनयाँ घटनाको ताजा जानकारीको लागी च्यालेन्ज नेपाल

Day: June 3, 2021

तितेपातीमा औषधीय गुण हुनुका साथै धार्मिक कार्यमा पनि उपयोग गर्ने गरिन्छ। तितेपाती खानु भन्दा...
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वबिद्यालय रामपुरले आफ्नै गाउँ घरमै पाइने तितेपातीको स्यानिटाईजर बनाएर बजारमा...
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीपछि ह्यान्ड सेनीटाइज र डिस–इन्फेक्सन स्प्रेको प्रयोग बढ्दो छ । यसरी...
कोरोना महामारी (कोभिड १९)ले जनमानसमा ‘ह्यान्ड सेनिटाइजर’ प्रयोग गर्ने सिकायो र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न...