अब पैसा पठाउनु र झिक्न आफनै घर बाटै पठाउन सकिन्छ यसरी पठाउने तरिका सिक्नुहोस

भिडियो

अब पैसा पठाउनु र झिक्नु बजार जानु पर्दैन आफ्नै मोबाइल बाट पैसा पठाउनु र झिक्न सकिन्छ यसरी पठाउनुहोस् पैसा आफ्नै घरको मोबाइलबाट हेर्नुहोस भिडियो सहित…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *