भर्खरै बन्दै गरेको बाटो धेरै नै खतरनाक रहेको छ भिडियो सहित हेर्नुहोला अनि जनचेतनाको लागि भएकोले सबैलाई सेयर गर्नुहोला

भिडियो

भर्खरै बन्दै गरेको बाटो धेरै नै खतरनाक रहेको छ भिडियो सहित हेर्नुहोला अनि जनचेतनाको लागि भएकोले सबैलाई सेयर गर्नुहोला…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *